MENU

XỬ LÝ NƯỚC CẤP

XỬ LÝ NƯỚC CẤP

Nước cấp – hay thường được hiểu là nước sạch cho nhu cầu sử dụng là một vấn đề được quan tâm hiện nay. Xã hội càng phát triển, nhu cầu đời sống ngày càng cao, các thiết bị hiện đại ngày càng nhiều, lượng nước sử dụng cũng theo đó tăng lên

Nắm bắt được các nhu cầu đa dạng của quý khách hàng, Công ty TNHH Thương mại và Kỹ Thuật Môi trường SQS chuyên tư vấn, thi công, lắp đặt và vận hành các hệ thống xử lý nước cấp.

xử lý nước cấp

Các lĩnh vực xử lý nước cấp mà chúng tôi có thể áp dụng như vùng hải đảo, vùng ngập mặn, xử lý nước ngầm – giếng khoan cho các nhà máy, khu công nghiệp…

Nước sau xử lý, trước khi đến người sử dụng phải đảm bảo đạt tiêu chuẩn của Quốc gia về nước cấp sinh hoạt

dây chuyền xử lý nước cấp