MENU

VẬN HÀNH HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT 30M3/NGĐ

Mô tả

Vận hành hệ thống XLNT sinh hoạt 30 m3.ngđ

Địa điểm: KCN Hiệp Phước 2, Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh

CĐT: Công ty TNHH Tsurumi Việt Nam

Công suất: 30m3.ngđ

Quy chuẩn áp dụng: QCVN 14/2008/BTNMT

Công nghệ: Modul hợp khối dạng bồn composite

Loại nước thải: Nước thải sinh hoạt công nhân viên

xử lý nước thải giá rẻ