MENU

TƯ VẤN THỰC HIỆN KẾ HOẠCH BVMT CHO BỆNH VIỆN THẨM MỸ KANGNAMSAIGON

Mô tả

Tư vấn hồ sơ môi trường cho dự án Bệnh viện Thẩm Mỹ

Mô tả dự án:

Chủ đầu tư: Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam Sài Gòn

Quy mô: 20 giường.

Địa chỉ: 666 Cách mạng tháng 8, Phường 5, Q Tận Bình, TP Hồ Chí Minh

Hạng mục: Tư vấn hồ sơ môi trường: Kế hoạch bảo vệ môi trường

Thời gian thực hiện và trả kết quả: 21 ngày

tư vấn hồ sơ môi trường