MENU

LẮP ĐẶT HỆ THỐNG XLNT NHÀ HÀNG KĐT ĐẠI QUANG MINH

Mô tả

Địa chỉ: Khu đô thị Đại Quang Minh – Quận 2

Công suất: 12 m3/ngđ

Tính chất: Nước thải nhà hàng

Công nghệ: AAO kết hợp MBBR

Quy chuẩn áp dụng: QCVN 14:2008/BTNMT

xử lý nước thải giá rẻ