MENU

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI RỬA XE CÔNG SUẤT 15M3/NGĐ

Mô tả

Hệ thống xử lý nước thải rửa xe

Địa chỉ: Nguyễn Hữu Thọ, Quận 7, TP Hồ Chí Minh

Công suất: 15 m3.ngày đêm

Tính chất nước thải: Nước thải rửa xe, chứa nhiều cát bụi, dầu mỡ và xà phòng, chất tẩy rửa

Công nghệ sử dụng: Hóa lý

Quy chuẩn áp dụng: QCVN 40/2011 Cột B

Thời gian thi công trọn gói: 12 ngày

Một vài hình ảnh:

Xử lý nước thải giá rẻ

Mặt bằng CĐT bàn giao

xử lý nước thải giá rẻ

Thi công phần xây dựng

xử lý nước thải giá rẻ

Hình ảnh thực tế

xử lý nước thải giá rẻ

Nước thải đầu vào – Nước tại bể lắng – Nước sau xử lý