MENU

CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI RỬA XE

Xử lý nước thải rửa xe là một công đoạn rất quan trọng trong việc bảo vệ môi trường. Cũng như đảm bảo hoạt động kinh doanh của các trạm rửa xe.

Trong nước thải rửa xe có các thông sô gây ô nhiễm môi trường như : chất tẩy rửa tổng hợp từ các chất tạo bọt, xà phòng…, các dung môi, dầu nhớt từ xe máy ô nhiễm vào nguồn nước thải, hàm lượng cặn lơ lửng từ bánh xe, gầm xe rất cao…..

xử lý nước thải rửa xe

STT Chỉ tiêu Đơn vị QCVN 40:2011/BTNMT, Cột B
1 pH 5 – 9
2 Dầu mỡ mg/l 20
3 BOD5 mg/l 50
4 Amoni mg/l 10
5 Tổng chất rắn lơ lửng TSS mg/l 100
6 Tổng các chất hoạt động bề mặt mg/l 6

xử lý nước thải rứa xe

xử lý nước thải giá rẻ

Công nghệ xử lý nước thải rửa xe

Nguyên lý công nghệ xử lý nước thải rửa xe:

Nước thải từ nguồn phát sinh được thu gom theo hệ thống thu gom dẫn về hố thu. Tại đây nước thải vừa được tập trung về, vừa được lắng cặn (đất, cát…).

Sau khi lắng cặn, nước thải tiếp tự chảy qua bể tách dầu mỡ. Tại đây, nước thải được lưu từ 2-4h, phần cặn chưa lắng hết ở công trình trước sẽ được xử lý triệt để tại đây. Đồng thời lượng dầu mỡ có trong nước thải sẽ được tách khỏi nước thải trước khi qua các công trình tiếp theo. Dầu mỡ thừa sẽ được vớt định kỳ về bể chứa dầu mỡ.

Bể trung gian 1 có vai trò như một bể điều hòa. Nước thải sau khi tách dầu mỡ sẽ được dẫn qua bể trung gian 1. Tại đây nước thải được bơm đặt chìm, bơm lên cụm hóa lý với 1 lưu lượng tính toán để đảm bảo hiệu quả xử lý.

Tại cụm hóa lý, nước thải sẽ được khuấy trộn với dung dịch hóa chất PAC, Poymer. Là các hóa chất nhằm keo tụ các chất bẩn có trong nước thải. Từ bể phản ứng, nước thải sẽ chảy qua bể lắng. Với phương pháp lắng trọng lực ngược dòng, bùn thải sẽ được tách riêng biệt ở đáy. Nước thải sau lắng sẽ chảy về bể trung gian 2. Bùn thải sẽ được dẫn về bể chứa bùn.

Nước thải sau khi lắng chảy về bể trung gian 2. Tại đây nước thải được bơm tăng áp bơm lên cột lọc composite. Nước thải chảy qua lớp vật liệu lọc với áp lực cao sẽ loại bỏ hoàn toàn các chất bẩn có trong nước thải. trước khi về ngăn chứa nước sạch và chảy ra ngoài

Bể chứa bùn thải, dầu mỡ thải sẽ được thu gom định kỳ và xử lý đúng quy định. Nước từ bể chứa bùn sẽ được dẫn về hố thu gom và xử lý.

Tiêu chí lựa chọn công nghệ xử lý nước thải rửa xe:

Tự động hóa qui trình vận hành. Phương pháp vận hành của hệ thống đơn giản, phù hợp với điều kiện Việt Nam.

Hạn chế thấp nhất các thao tác thủ công. Thao tác đóng mở van, tắt mở động cơ nhằm để tăng tuổi thọ thiết bị.

Công nghệ xử lý tiên tiến, chi phí vận hành thấp.

 

NHẬN BÁO GIÁ
Địa chỉ dự án, công suất, yêu cầu khác nếu có