MENU

BỂ ANOXIC – BỂ THIẾU KHÍ TRONG XỬ LÝ NƯỚC THẢI

BỂ ANOXIC – BỂ THIẾU KHÍ TRONG XỬ LÝ NƯỚC THẢI LÀ GÌ?

Bể anoxic là bể quan trọng trong quá trình xử lý nitơ trong nước thải bằng phương pháp sinh học. Công nghệ khử nitơ trong nước thải bằng phương pháp sinh học phổ biến nhất hiện nay là: Nitrat hóa và khử Nitrat

XỬ LÝ NƯỚC THẢI

Nitrat hóa

Nitrat hoá là một quá trình tự dưỡng (năng lượng cho sự phát triển của vi khuẩn được lấy từ các hợp chất ôxy hoá của Nitơ, chủ yếu là Amôni. Ngược với các vi sinh vật dị dưỡng các vi khuẩn nitrat hoá sử dụng CO2(dạng vô cơ) hơn là các nguồn các bon hữu cơ để tổng hợp sinh khối mới. Sinh khối của các vi khuẩn nitrat hoá tạo thành trên một đơn vị của quá trình trao đổi chất nhỏ hơn nhiều lần so với sinh khối tạo thành của quá trình dị dưỡng.


Quá trình Nitrat hoá từ Nitơ Amôni được chia làm hai bước và có liên quan tới hai loại vi sinh vật , đó là vi khuẩn Nitrosomonas và Vi khuẩn Nitrobacter. Ở giai đoạn đầu tiên amôni được chuyển thành nitrit và ở bước thứ hai nitrit được chuyển thành nitrat:

Bước 1. NH4– + 1,5 O2 –> NO2– + 2H+ + H2O
Bước 2. NO2 + 0,5 O2 –> NO3

Các vi khuẩn Nitrosomonas và Vi khuẩn Nitrobacter sử dụng năng lượng lấy từ các phản ứng trên để tự duy trì hoạt động sống và tổng hợp sinh khối. Có thể tổng hợp quá trình bằng phương trình sau :

NH4+ + 2 O2 –> NO3 + 2H+ + H2O (*)

Cùng với quá trình thu năng lượng, một số iôn Amôni được đồng hoá vận chuyển vào trong các mô tế bào. Quá trình tổng hợp sinh khối có thể biểu diễn bằng phương trình sau:

4CO2 + HCO3 + NH4+ + H2O –> C5H7NO2 + 5O2

C5H7NO2 tạo thành sinh khối. Toàn bộ quá trình ôxy hoá và phản ứng tổng hợp được thể hiện qua phản ứng sau :

NH4+ 1,83O+ 1,98 HCO3 –> 0,021 C5H7NO2 + 0,98 NO3–  +  1,041  H2O + 1,88 H2CO3

Lượng ôxy cần thiết để ôxy hoá amôni thành nitrat cần 4,3 mg O2/ 1mg NH4+. Giá trị này gần bằng với giá trị 4,57 thường được sử dụng trong các công thức tính toán thiết kế. Giá trị 4,57 được xác định từ phản ứng (*) khi mà quá trình tổng hợp sinh khối tế bào không được xét đến.

Khử nitrit và nitrat:


Trong môi trường thiếu ôxy các loại vi khuẩn khử nitrit và nitrat Denitrificans (dạng kị khí tuỳ tiện) sẽ tách ôxy của nitrat (NO3-) và nitrit (NO2-) để ôxy hoá chất hữu cơ. Nitơ phân tử N2 tạo thành trong quá trình này sẽ thoát ra khỏi nước.

+ Khử nitrat :

NO3 + 1,08 CH3OH + H+ –> 0,065 C5H7NO2 + 0,47 N2 + 0,76 CO2 + 2,44 H2O

+ Khử nitrit :

NO2 + 0,67 CH3OH + H+ –> 0,04 C5H7NO2 + 0,48 N2 + 0,47 CO2 + 1,7 H2O

Như vậy để khử nitơ công trình xử lý nước thải cần :

  • Điều kiện yếm khí ( thiếu ôxy tự do )
  • Có nitrat (NO3- ) hoặc nitrit (NO2-)
  • Có vi khuẩn kị khí tuỳ tiện khử nitrat;
  • Có nguồn cácbon hữu cơ
  • Nhiệt độ nước thải không thấp

Có mấy cách bố trí Bể Anoxic  – Bể thiếu khí trong xử lý nước thải?

Có 2 cách bố trí bể Anoxic:

  • Bể Anoxic trước Bể Aerotank

xử lý nước thải giá rẻ

  • Bể Anoxic sau Bể Aerotank

xử lý nước thải sinh hoat

Ưu Nhược điểm của mỗi cách bố trí?

  • Bể Anoxic trước Bể Aerotank: Không cần bổ sung chất dinh dưỡng nhưng phải hổi lưu nước từ Aerotank về ngược bể Anoxic
  • Bể Anoxic sau Bể Aerotank: Không cần hồi lưu nước từ Aerotank về Anoxic nhưng phải bổ sung chất dinh dưỡng cho Bể Anoxic và tiến hành thổi khí sau bể Anoxic để loại bỏ khi N2 ra khỏi dòng nước

Liên hệ để được tư vấn kỹ hơn về công nghệ Hệ thống xử lý nước thải giá rẻ

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG SQS

Địa chỉ: 99/64 Đường số 8, KP Ích Thạnh, Phường Trường Thạnh, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
ĐT: 0908.10.95.21               

Email: contact@sqs.vn / congtymoitruongsqs@gmail.com